Tajchová Osmička

Tešíme sa na Vás na 12. ročníku T8

7. september 2024

Registrácia

Neváhajte, registrácia už spustená!

Zaregistrujte sa cez portál my race result vopred do 5.9.2024.

Kliknite na tlačítko alebo naskenujte QR kód s linkou na registráciu.

Rok prebehol veľmi rýchlo a vy budete mať opäť šancu prebehnúť 5 / 8 / 21 km na už 12. ročníku nášho bežeckého podujatia Tajchová Osmička.

Tento rok s malými úpravami tratí z dôvodu rekonštrukčných prác na vodnom diele Tajch Nová Baňa.

Zmeny sa týkajú iba štartu a cieľa, zvyšok tratí sa nemení (viď informácie nižšie).

Zmeny trÁS pre ročník 2024

Zmeny trás sa týkajú štartu a cieľa jednotlivých kategóri. Na hrádzi vodnej nádrže prebiehajú rekonštrukčné práce a preto je štart aj cieľ presunutý do kempu (Motocamp Slovakia), ktorý sa nachádza na opačnej strane tajchu.

Trasy budú na mieste riadne značené, takže určite nehrozí zablúdenie.

Štart a Cieľ 

Trasa 5/8 km behu pre ročník 2024

Štart a Cieľ 

Trasa 21 km behu pre ročník 2024

Registrácia

Zaregistrujte sa cez portál my race result vopred do 5.9.2024.

T8 Infoservis

Stiahnite si mapy trás, propozície behu, či výsledky jednotlivých ročníkov.

Propozície preteku

Pozrite si propozície preteku, kategórie a trasy. Pozrite si A nezabudnite počas leta doladiť svoju bežeckú formu :-). 

OrganIzátor

Mesto Nová Baňa, Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie a nadšenci behu

Podujatie podporujú