Tajchová Osmička

Tajchová osmička - VIII. ročník - úspešne za nami

Ďakujeme všetkým sponzorom, organizátorom a samozrejme bežcom. Sme radi, že rodičia priviedli opäť množstvo detí, aby si zašportovali. Tešíme sa na vás zase o rok na 9. ročníku.

Ročník 2019

Pozrite si výsledky a prečítajte si vyhodnotenie:

Propozície preteku

Pozrite si propozície preteku, kategórie a trasy.Pozrite siA nezabudnite počas leta doladiť svoju bežeckú formu :-).DOŠPORTOVANIA, PRIATELIA!

OrganIzátor

Mesto Nová Baňa, Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie a nadšenci pre beh

Podujatie podporujú

Generálny partner

Copyright: Green Dog, s.r.o. 2018

www.zelenypes.sk