Tajchová Osmička

Tajchová osmička - IX. ročník Sa BLÍŽI

Všetkých behu chtivých športovcov očakávame

5. septembera 2020, sobotu v rekreačnom stredisku Tajch Nová Baňa

Propozície preteku

Pozrite si propozície preteku, kategórie a trasy.Pozrite siA nezabudnite počas leta doladiť svoju bežeckú formu :-).DOŠPORTOVANIA, PRIATELIA!

OrganIzátor

Mesto Nová Baňa, Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie a nadšenci pre beh

Podujatie podporujú

Copyright: DigiStra s.r.o. 2020

www.zelenypes.sk