Kontakt

Pre viac info kontaktujte

Dagmar Lachkú

Mestský úrad Nová Baňa – Oddelenie kultúry a informácii

+421456782885

kultura@novabana.sk


Tajchová Osmička je tu vďaka športovým nadšencom, mestu Nová Baňa a našim sponzorom.