Vyhodnotenie 2019

Tajchová osmička opäť nesklamala

Mesto Nová Baňa v spolupráci s občianskym združením Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencami pre bez zorganizovalo v poradí už VIII. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička, ktoré sa uskutočnilo 7. 9. 2019 v rekreačnej oblasti Tajch.

O tom, že toto podujatie sa medzi bežcami stáva pojmom, svedčí aj 393 registrovaných bežcov, čo je v histórii tohto podujatia rekordný počet. V tomto ročníku sa registrovali bežci z celého Slovenska. Kým minulý rok boli z 52 miest a obcí, tento rok už zo 66. Veľkú radosť máme aj z narastajúceho počtu registrovaných domácich bežcov. Kým minulý rok ich bolo 139, tento rok sa už prihlásilo 147 Novobančanov. Zaregistrovali sme tiež bežcov nielen slovenskej, ale aj ruskej a ukrajinskej národnosti. Vekový priemer v tomto ročníku dosiahol 23,4 roka.

Pre bežcov bolo pripravených 19 súťažných kategórií podľa veku a pohlavia. Profesionálnu časomieru a služby s ňou súvisiace aj tento rok zabezpečovala spoločnosť Sport Timing Slovakia, s. r. o., z Kežmarku, s ktorou sme boli a sme veľmi spokojní. Všetci pretekári mali k štartovému číslu priradený jednorazový čip, vďaka ktorému bol zaznamenaný dosiahnutý výsledný čas v cieli u každého štartujúceho, čím bolo určené aj celkové poradie v jednotlivých kategóriách. Na štart sa v deň podujatia postavilo nakoniec 309 súťažiacich. Z celkového počtu štartujúcich bolo 141 detí a mládeže. Tí si zmerali svoje sily v šiestich kategóriách na tratiach dlhých 100 m, 200 m, 300 m a 500 m. Ďalších 13 kategórií bolo vytvorených pre bežcov na tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. Na trati dlhej 5,52 km bežalo v štyroch kategóriách 59 bežcov, hlavný beh na 8 km bol taktiež rozdelený do štyroch kategórií a na štartovacej čiare sa stretlo až 80 bežcov. Na polmaratónovej, 21,33 km dlhej trati bežalo 29 bežcov v dvoch kategóriách. Po dobehnutí do cieľa bola všetkým bežcom odovzdaná účastnícka medaila s logom Tajchovej osmičky.

Tradíciou tohto bežeckého podujatia je Beh zdravia, v ktorom však nejde o dosiahnutie čo najlepšieho času, ale ktorého poslaním je urobiť niečo pre svoje zdravie. V pohodovom tempe, s úsmevom na tvári a s radosťou v srdci si účastníci behu odbehli koliečko po cyklochodníku okolo jazera Tajch. Ako odmena ich v závere čakalo jabĺčko.

Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme vyhlásili najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon na 8 km trati. Najmladším účastníkom VIII. ročníka Tajchovej osmičky sa stal Tomáš Škvarka z Novej Bane, narodený v roku 2018, najstarším účastníkom bol opäť Juraj Cengel z Banskej Štiavnice, narodený v roku 1937. Pán Cengel je už neodmysliteľnou súčasťou Tajchovej osmičky, keďže sa aktívne zúčastnil každého jej ročníka. Najlepší čas medzi ženami v behu na 8 km aj tento rok dosiahla Iveta Furáková zo Zvolena, ktorá štartovala za Svetielko nádeje. Trať dlhú 8 km odbehla v čase 0:34:26,71. Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol Peter Ursíny z klubu Atléti BŠ Banská Štiavnica, ktorý 8 km zvládol za 0:29:37,15. Obaja svojimi výsledkami prekonali najlepšie dosiahnuté časy minulého ročníka.

Zorganizovanie podujatia v takomto rozsahu, ktoré bude účastníkmi hodnotené pozitívne a bežci sa naň budú tešiť opäť o rok, si vyžaduje nemalé úsilie nielen zo strany organizátorov, ale veľmi významná je aj podpora sponzorov, partnerov podujatia. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či iným spôsobom podporili tento ročník Tajchovej osmičky: NorthFinder, a. s. – hlavný sponzor podujatia, ALFA SORTI, s. r. o., Bitunova spol. s r. o., FitnessCentrum TechnoGym, Knauf Insulation, s. r. o., LTK Solutions, s. r. o., NOBA - Trans, s. r. o., Nutraceutica, Penzión Tajch Nová Baňa, PIPER SLOVAKIA, s. r. o., PharmDr. Stanislav Prachár, PROFI SAFETY, s. r. o., TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA, s. r. o., Šport Bar Brehy, Včelárstvo Geraldína, Vojšín Šport Nová Baňa, Green Dog, s. r. o.

Tak ako som už spomínala, snahou organizátorov je pripraviť podujatie, ktoré spĺňa všetky predpoklady kvalitného, dobre zorganizovaného a úspešného podujatia. To by však nebolo možné bez nemalého počtu dobrovoľníkov, ktorí ochotne, nezištne a vo svojom voľnom čase zastrešili množstvo im pridelených úloh. Ďakujeme vám, zvládli ste to na výbornú!

V mene organizátorov ďakujem ešte raz bežcom, partnerom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom športovom podujatí.

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí zorganizovať aj IX. ročník Tajchovej osmičky, ktorý sa uskutoční 5. 9. 2020.


Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: Mgr. Katarína Volfová, MsÚ Nová Baňa